På svenska In English
Sök:

Allmänna villkor

 

TJÄNSTERS ÅTKOMLIGHET
Vi ingår inte avtal med personer under 18 år utan målsmans skriftliga tillstånd.

BESTÄLLNING 
Du kan beställa på det sätt som beskrivs på webbplatsen. När du gjort en beställning får du en bekräftelse orderbekräftelse via e-post. Avtalet upprättas samtidigt som vi bekräftar din beställning.

TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANS
Normalt sker glasleveranser inom 4 veckor av de produkter vi inte har på lager.     Från det att vi har fått din beställning. Vad gäller smide, brons och unikt glas. Kontakta: info@erikhoglundartshop.se  Om produkterna inte finns på lager,     bevakar vi din beställning och levererar så snart produkterna finns tillgängliga.        Om glasleverans inte skett inom 40 dagar från det att vi har fått din beställning      har du rätt att avbeställa ditt köp utan kostnad.  

RISK OCH ÄGANDE 
Du står för risken för produkterna från tidpunkten för leveransen. Äganderätten till produkterna övergår först då vi erhållit full betalningen.

PRIS OCH BETALNING 
Priset för alla produkter är det som anges på vår webbplats vid den aktuella tidpunkten. Angivna priser är inklusive moms.
Priser kan när som helst ändras, men förändringarna påverkar inte beställningar    som gjorts för vilka vi redan skickat dig en orderbekräftelse. 
Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende   det pris eller den produktinformation som anges i orderbekräftelsen, har vi rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny orderbekräftelse skickas ut.    Du har rätt att avbeställa utan kostnad för det fall du inte accepterar korrigeringarna.

Betalning för alla produkter måste göras med kredit- eller bankkort. För närvarande accepterar vi betalning med kort av typen Visa och Mastercard. Vi belastar inte ditt kredit- eller bankkort förrän vi skickar de beställda produkterna. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering av köpsumman  finns och adressuppgifter på köparen. Vi förbehåller sig rätten att neka köp.
Förskottsbetalning via faktura eller till bankgiro/postgiro 
kontakta: info@erikhoglundartshop.se  
 
ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP 
Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Är du konsument kan du ångra ditt köp genom att lämna ett meddelande  per e-post till: info@erikhoglundartshop.se inom 14 dagar från det att du har tagit emot produkten. Produkterna inklusive förpackning samt alla eventuella tillbehör    ska återlämnas i samma skick som vid köpet. När vi fått tillbaka produkterna och konstaterat att de inte är skadade betalar vi, inom 30 dagar, tillbaka det belopp      du betalat för produkterna.  

GARANTI OCH REKLAMATION   
Vid reklamation, kontakta kundservice via e-post till: info@erikhoglundartshop.se    och uppge order/fakturanummer samt orsak till reklamationen.

FELLEVERANS OCH TRANSPORTSKADOR  
Transportskada skall anmälas till oss via e-post till: info@erikhoglundartshop.se  samma dag som du tar emot leveransen. Du skall under inga omständigheter ta emot ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketetet skall du omedelbart reklamera till oss enligt ovan.

RETUR- OCH ÅTERBETALNINGSVILLKOR  
Om du får en felaktig eller felexpedierad produkt kommer vi vid retur att stå för transportkostnaderna. 
Om du ångrat ditt köp kommer vi vid retur återbetala priset med avdrag för skada   på, eller förlust av produkten. Du får själv stå för kostnaden för att returnera produkten till oss. 

FORCE MAJEURE 
Under force majeure skjuts våra förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som vi rätt att upphäva avtalet utan      att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.
Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer           hos oss eller hos våra leverantörer. 

VILLKORSÄNDRINGAR 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor och all annan information på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, priser och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Ändring påverkar inte      beställningar som gjorts för vilka vi redan skickat en orderbekräftelse. 

KONSUMENTLAGSTIFTNING
Bestämmelser i tillämplig tvingande konsumentlagstiftning påverkas inte av  innehållet i de här villkoren.

TILLÄMPLIG LAG 
Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist skall handläggas av svensk domstol. 

Leveranstider för glas 3 veckor eller kontakta oss; info@erikhoglundwebshop.se   
Frakt enligt postens prislista, tom 3kg 150:- tom 5kg 175:-            
Alla priser är inklusive frakt inom Sverige.
Leveranstider för glas ca 3 veckor.
Leveranstider för brons och smide vänligen kontakta;